čtvrtek 17. května 2018

Alnmouth

Když jsme jeli minulý týden vlakem do Edinburghu, všimli jsme si, koukajíce z okna, pěkného místa na východním pobřeží Anglie. Asi 45 km na sever od Newcastlu se tu vlévá do moře řeka Aln, odkud tedy zdejší sídlo nese jméno Alnmouth. Minulou sobotu jsme se tam vypravili.

Mapka Alnmouthu a okolí

Železniční zastávka je umístěna spíš ve vesnici Hipsburn, ale nese jméno Alnmouth a někde se dokonce píše „Alnmouth for Alnwick“, čímž se zřejmě myslí, že obsluhuje i město Alnwick, které leží pár kilometrů na západ.

Cestou do Alnmouthu musí člověk přejít most přes řeku Aln, která odděluje vesnici tak, že skoro stojí na poloostrově. Kolem řeky se nachází rozlehlá mokřina (na mapě vyznačená hnědou barvou), z níž je při přílivu část zaplavena vodou a tvoří pěknou zátoku plnou člunů; při odlivu už tak pěkná není, loďky jsou zapíchané kýly do bahna a i pod tím vcelku dlouhým mostem teče jen pár čůrků.

Na sever od vesnice je pobřeží písčité, prostě krásná pláž, ale to by samozřejmě nebyla Anglie, kdyby tam nefučelo. Na zeleném břehu za linií betonových kvádrů – protitankových zábran z druhé světové války – rostou větrem ošlehané keře, pak jsou golfová hřiště a další zeleň. Kdyby člověk trochu brodil, tak by za odlivu možná mohl přejít na podobně vyhlížející písčinu na jih od řeky. My jsme to pak odpoledne obešli.

První výhled na moře z konce hlavní ulice; na obzoru je ostrov Coquet Island
Samotný Alnmouth je do značné míry výletním místem, kde může člověk užívat pohodu na pobřeží nebo se vydat do okolí, například do Alnwicku, kde je velký hrad; ani ten Bamburgh a Lindisfarne už není tak daleko. I tak ale Alnmouth zůstává příjemnou, skoro roztomilou vesničkou, není to jen shluk hotelů.

Most mezi Hipsburnem a Alnmouthem
Cesta k jižní části pobřeží vede oklikou kolem kravských pastvin mírně se svažujících k moři. Líné krávy pospávají, hladové krávy se pasou, a ty, které snad od světa očekávají něco víc, zadumaně hledí přes zátoku a moře ke vzdálenému obzoru. Cesta je značená jako hlavní cyklotrasa východního pobřeží; my jsme z ní pak sestoupili dolů, kde se podél břehu táhne pás zvláštní krajiny s mokřinami a s potůčky klikatícími se vlhkými porosty, z jejichž úrovně zase na straně moře vystupují suché písečné pahrbky. Přírodovědci mají tuto oblast na mapách zaznačenou jako Alnmouth Saltmarsh and Dunes.

Mokřina kolem ústí řeky Aln při přílivu, za ní je Church Hill
Na výběžku zazelenalé země blíže vesnici se nachází kopec Church Hill, na jehož úpatí stojí pozůstatek malé budovy postavené v románském stylu, s pěkným obloukem zdobeným lomenými čarami. Člověk by skoro mohl doufat, že kápnul na starobylou normanskou památku, ale ve skutečnosti se jednalo o kapli postavenou v roce 1870. Na vrcholu kopce je dřevěný kříž svatého Cuthberta. Je odtamtud pěkný výhled na Alnmouth a celé okolí.

Pohled na Alnmouth z vršku Church Hill
Ono by se tady dalo ještě najít cestu na východ kolem řeky Aln a dojít do Alnwicku, když ne až na hrad, tak aspoň na muzejní železnci Aln Valley Railway, ale to už jsme nestihli. Tak snad někdy příště.

Žádné komentáře:

Okomentovat